Villanyszerelő

Villanyszerelő (OKJ képzés)

A Tanfolyam indul

2019. Július 6.

Helyszín

Elméleti és gyakorlati oktatás: Budapest XI. kerület Mérnök utca 39.

Időtartam

10 hónap

Képzési napok

Szombatonként 08:00-16:00-ig

+1 hétköznap délutáni oktatás

Fizetési módok

  1. Egy összegben
  2. Részletfizetési lehetőség
Miért minket válassz?
Megfizethető | piacképes | szaktudás
95%-os sikerarány a vizsgákon
4,5 feletti átlag eredmények a tanulóinknál
Azonnali munkalehetőséget tudunk biztosítani belföldön és külföldön.
Gyakorlatorientált képzés, magas gyakorlati óraszámban
Info vonal: +36 70 410 9085

A TANFOLYAM DÍJA


Egyösszegű befizetés esetén: 

340.000 Ft  + 80.000 Ft vizsgadíj

Július 29-ig további 20.000 Ft kedvezmény egyösszegű befizetésnél!

Összesen: 420.000 Ft (vizsgadíjjal együtt)

Részletfizetés esetén: 

9 x 40 000 Ft + 80 000 Ft vizsgadíj

Összesen: 440.000 Ft (vizsgadíjjal együtt)

Lehet ennél olcsóbb?

  • Spórolj a tandíjon! Hozd magaddal a barátodat, rokonodat, ismerősödet is és 20.000 Ft-al jutalmazunk, melyet a képzés díjából levonunk! Egyszerre egy képzésre maximum 2 fő után tudunk kedvezményt biztosítani.

A képzés rövid leírása

A képzés célja: Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.

Tervezett képzési idő: kb. 10 hónap

A képzés a jelentkezők számától függően indul.

Főbb témakörök:
10007-12 Informatikai és műszaki alapok,
10023-12 Épületvillamossági szerelés,
10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése,
11497-12 Foglalkoztatás I.,
11499-12 Foglalkoztatás II.,
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

1.  PÁLYATÜKÖR

 

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A

B

C

3.1.1.

FEOR

száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

8136

Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő

Épületvillany-szerelő

3.1.3.

Épületvilágítás-szerelő

3.1.4.

Karbantartó villanyszerelő

3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító

 

berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–     egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni

–     adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni

–     LAN és WAN hálózatokat használni

–     terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni

–     fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni

–     villamos és mechanikai kötéseket készíteni

–     kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél

–     csatlakozó vezetéket létesíteni

–     fogyasztásmérő helyet kialakítani

–     lakás és épület elosztó berendezést szerelni

–     erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni

–     épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani

–     világítási berendezést szerelni

–     szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint

–     kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni

–     víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni

–     külső villámhárító berendezést szerelni

–     belső villámvédelmet kialakítani

–     üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni

–     ipari energia elosztó hálózatot szerelni

–     ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni

–     kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni

–     vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni

–     fotovoltaikus berendezést szerelni

–     ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani

–     egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

35 522 02

Erősáramú berendezések

felülvizsgálója

szakképesítés-ráépülés

3.3.4.

35 522 03

Érintésvédelmi szabványossági

felülvizsgáló

szakképesítés-ráépülés

3.3.5.

35 522 04

Kisfeszültségű csatlakozó- és

közvilágítási FAM szerelő

szakképesítés-ráépülés

3.3.6.

35 522 05

Kisfeszültségű FAM

kábelszerelő

szakképesítés-ráépülés

3.3.7.

35 522 06

Kisfeszültségű kábelszerelő

szakképesítés-ráépülés

3.3.8.

35 522 07

Kisfeszültségű szabadvezeték

hálózati FAM szerelő

szakképesítés-ráépülés

3.3.9.

35 522 08

Középfeszültségű FAM szerelő

szakképesítés-ráépülés

3.3.10.

35 522 09

Középfeszültségű kábelszerelő

szakképesítés-ráépülés

 

3.3.11.

35 522 10

Szakszolgálati FAM szerelő

szakképesítés-ráépülés

3.3.12.

35 522 11

Villamos alállomás kezelő

szakképesítés-ráépülés

3.3.13.

35 522 12

Villamos elosztóhálózat szerelő,

üzemeltető

szakképesítés-ráépülés

3.3.14.

35 522 13

Villamos gép és -készülék

üzemeltető

szakképesítés-ráépülés

3.3.15.

35 522 14

Villamos hálózat kezelő

szakképesítés-ráépülés

3.3.16.

35 522 15

Villamos távvezeték építő,

üzemeltető

szakképesítés-ráépülés

3.3.17.

35 522 16

Villámvédelmi felülvizsgáló

szakképesítés-ráépülés

2.  SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10007-12

Informatikai és műszaki alapok

4.4.

10023-12

Épületvillamossági szerelés

4.5.

10024-12

Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése

 

 

3.   VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10007-12

Informatikai és műszaki

alapok

interaktív, gyakorlati

5.2.4.

10023-12

Épületvillamossági szerelés

gyakorlati

5.2.5.

10024-12

Villamos gépek és ipari elosztóberendezések

szerelése

gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.     Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat

A vizsgafeladat ismertetése: Épületvillamossági szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján készítse el egy világítási- és informatikai- vagy jelző hálózat installációs és kapcsolási feladatát.

 

Villamos berendezés szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján végezze el egy villamosgép-vezérlő berendezés szerelését. A hálózaton illetve berendezésen végezzen villamos méréseket és azt dokumentálja

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2.     Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági tervek készítése, technológiai leírás

A vizsgafeladat ismertetése: Megadott dokumentáció alapján tervezze meg egy épület, helyiség villamos áramköreit. A megadott dokumentáció alapján a villamos áramkörök tervezése történhet az

áramkörök vizsgázó általi önálló kialakításával vagy a részlegesen megadott áramkörök szakszerű kiegészítésével. Készítsen a feladathoz               kapcsolódó számításokat. Határozza meg a munkatevékenység technológiai sorrendjét és a szükséges                  anyagokat, eszközöket

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3.     Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági és villamos berendezési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10023-12 Épületvillamossági szerelés és 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4.           A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

Kapcsolódó állások:

There are currently no vacancies.

Engedélyszám: E-001628/2017
OKJ szám: 34 522 04
A képző intézmény neve:  Battawine Kft.
Ügyfélfogadás és telephely:  2440 Százhalombatta Damjanich u 29. fszt 1.
Telefonszám: +36 70 673 4945

Villanyszerelő képzés engedély száma: E-001628/2017/A002
A jelentkezés feltételei: Alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában:

null
 Ajánlja tanfolyamunkat ismerősének
és 5% kedvezménnyel jutalmazzuk!
null
Iratkozz fel hírlevelünkre,
hogy mindig frissen értesülj
aktuális képzéseinkről, híreinkről!
Ez a képzés
szponzorálható
 

Hogyan lehetek egy képzés szponzora? ⇒