Villámvédelmi felülvizsgáló megújító képzés

Villámvédelmi felülvizsgáló megújító képzés

A Tanfolyam indul

Augusztus vége, szeptember eleje

– minimum 2 vizsgára jelentkezés esetén a díjból 5.000 Ft kedvezményt adunk!

Helyszín

Elméleti oktatás: Budapest XI. kerület Mérnök utca 39.
Gyakorlati oktatás: Budapest XI. kerület Kardhegy utca 27.

Időtartam

1 nap

Fizetési módok

  1. Egy összegben
Miért minket válassz?
Megfizethető | piacképes | szaktudás
100%-os sikerarány a vizsgákon
4,5 feletti átlag eredmények a tanulóinknál
Azonnali munkalehetőséget tudunk biztosítani belföldön és külföldön.
Gyakorlatorientált képzés, magas gyakorlati óraszámban
Info vonal: +36 70 410 9085

A TANFOLYAM DÍJA

Egy tanfolyam esetén: 

25.000 Ft 

2 vagy több tanfolyam esetén: 

20.000 Ft

 

Spóroljon 15.000 Ft-ot!

Jelentkezzen 3 tanfolyamra és mi összesen 15.000 Ft kedvezményt adunk a díjból!

A képzés rövid leírása

A képzés megnevezése és célja: 

A továbbképzés célja, hogy a hatósági jellegű képzést teljesítő személyek a felülvizsgálathoz szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el. Megismerjék a Rendelet

1. számú mellékletét képező Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott érintésvédelmi szabványossági munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, változásait és képessé váljanak a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.

A szakképesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek megfelelően

  1. a villámvédelmi felülvizsgáló munkaterületén elvégzi az épületek, építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását.

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák: a szakterületnek megfelelő OKJ képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelménye: a továbbképzés szakterülete szerint villámvédelmi felülvizsgálója szakképesítés.

A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.

A továbbképzés teljesítésének feltételei az írásbeli és szóbeli vizsga eredményes teljesítése a vizsgabizottság előtt.

A tervezett képzési idő:

A teljes képzési idő: 8 óra

A képzés részletes szabályait a képzés szervező tanulmányi szabályzatban rögzíti

A képzési időket a szakmai követelmények és azok változásának figyelembevételével úgy határozzuk meg, hogy a szakmai ismereteket és a képzés időtartamát a képzés céljához igazodva, arányos megoszlásban foglalja magában.

Villámvédelmi felülvizsgáló továbbképzés esetén:

  1. 1 óra: a vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi jogszabályi követelmények szakterületet érintő változásai;

  2. 2 óra: a nem az MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított villámvédelemmel kapcsolatban (274V) a korábbi létesítésű villámvédelmi berendezésekre vonatkozó szabványok (MSZ 274), valamint az OTSZ villámvédelemre vonatkozó előírásai és ezek változásai, beleértve

ba) a meglévő dokumentációkat (tervrajzok, jegyzőkönyvek, besorolások) összegyűjtését, ellenőrzését és a tényleges állapottal összevetését,

bb) az épületek, építmények villámvédelmi csoportosításának és besorolásának ellenőrzését, különös tekintettel a változásokra,

bc) a villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret, kialakítás) és a szükséges fokozatának ellenőrzését és a tervezettel való összevetését,

bd) az egyéb műszaki követelmények teljesülésének ellenőrzését (belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, műszaki állapot),

be) villámimpulzus elleni védelem meglétét, valamint koordinációjának ellenőrzését, bf) földelési ellenállás mérését,

bg) a mérési eredmények összegyűjtését, dokumentálását és értékelését, valamint jegyzőkönyv és minősítő irat készítését;

Tervezett képzési idő: 1 nap

A képzés a jelentkezők számától függően indul.

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Jelentkezési lap a tanfolyamra

Töltse le!

  1. 2 óra: az MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított villámvédelemmel (NV) kapcsolatban a villámvédelmi berendezésekre vonatkozó szabványok (MSZ EN 62305 sorozat), valamint az OTSZ villámvédelemre vonatkozó előírásai és ezek változásai, beleértve

ca) új létesítésnél a villámvédelmi berendezés eltakarásra kerülő részeinek vizsgálatát és dokumentálását,

cb) a rendelkezésére bocsátott dokumentációk vizsgálatát és a felülvizsgálatban való felhasználását (villámsűrűség, kockázati osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, az építmény helyszínrajza a csatlakozó fémes hálózatokkal, villámvédelem kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja, villámvédelmi jegyzőkönyvek, árnyékolási mérési jegyzőkönyvek, villámvédelmi rendszer karbantartási napló),

cc) a meglévő dokumentációk összevetését a tényleges állapottal, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső-belső) változására,

cd) az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi fokozatának és a villámvédelmi szintjének (LPL, LPS) megállapítását,

ce) az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni védelem (SPM) fokozatának megállapítását,

cf) a kockázatkezelési számítás bemenő paramétereinek, az építmény változatlanságának és a számított kockázatoknak az ellenőrzését,

cg) az előbbiek alapján: a villámvédelmi rendszer (felfogó, levezető, földelő, méret, potenciálkiegyenlítés) szükséges osztályának, valamint a meglévő villámvédelmi rendszer (LPS) ellenőrzését,

ch) a meglévő villám elektromágneses impulzusa elleni védelem (SPM) ellenőrzését,

ci) a teljes villámvédelem (LPS és SPM) műszaki állapotának ellenőrzését (állékonyság, szilárdság, felületvédelem, összecsatolások, korróziós állapot, árnyékolások bekötése, árnyékoló héjak folytonossága, belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, védelmi készülékek üzemkészsége),

cj) méréses vizsgálatokat: földelésiellenállás-méréssel a földelések megfelelőségének ellenőrzését, szükség esetén a talaj fajlagos ellenállásának mérését,

ck) a mérési eredmények összegyűjtését, dokumentálását és értékelését, valamint jegyzőkönyv és minősítő irat készítését (a szükséges mellékletekkel);

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírása:

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

  • Írásbeli vizsgatevékenység: Az írásbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati problémával kapcsolatos ismeretek összefoglalása és értékelése. Az írásbeli feladatlap előzetesen nem ismertethető meg a résztvevőkkel.

  • Szóbeli vizsgatevékenység: Válaszadás a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésre.

null
 Ajánlja tanfolyamunkat ismerősének
és 5% kedvezménnyel jutalmazzuk!
null
Iratkozz fel hírlevelünkre,
hogy mindig frissen értesülj
aktuális képzéseinkről, híreinkről!

Engedélyszám: E-001628/2017/005
A képző intézmény neve: Battawine Kft

A képző intézmény felnőttképzési nyilvántartási száma: E-000454/2014/A028
A jelentkezés feltételei: Villámvédelmi felülvizsgálói szakképesítés.