Villámvédelmi felülvizsgáló megújító képzés

Villámvédelmi felülvizsgáló megújító képzés


Az Oktatozone képzései között több hiányszakmát megtalálsz, amelyekkel belföldön és külföldön egyaránt versenyképesen tudsz elhelyezkedni.
MÁR CSAK 10 FŐ SZÁMÁRA VAN HELY!
Aki 2-vagy 3 vizsgára jelentkezik annak a tanfolyamok díja 25.000Ft vizsgánként.

1 napos képzés

A Tanfolyam díja

30.000 Ft + áfa

Helyszín

Budapest XI.ker

Időtartam

1 nap

Engedélyszám: E-001628/2017/005
A képző intézmény neve: Battawine Kft

A képző intézmény felnőttképzési nyilvántartási száma: E-000454/2014/A028
A jelentkezés feltételei: Villámvédelmi felülvizsgálói szakképesítés.

null
 Ajánlja tanfolyamunkat ismerősének
és 5% kedvezménnyel jutalmazzuk!
null
Iratkozz fel hírlevelünkre,
hogy mindig frissen értesülj
aktuális képzéseinkről, híreinkről!

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírása:

A képzés rövid leírása

A képzés megnevezése és célja: 

A továbbképzés célja, hogy a hatósági jellegű képzést teljesítő személyek a felülvizsgálathoz szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el. Megismerjék a Rendelet

1. számú mellékletét képező Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott érintésvédelmi szabványossági munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, változásait és képessé váljanak a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.

A szakképesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek megfelelően

  1. a villámvédelmi felülvizsgáló munkaterületén elvégzi az épületek, építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását.

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák: a szakterületnek megfelelő OKJ képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelménye: a továbbképzés szakterülete szerint villámvédelmi felülvizsgálója szakképesítés.

A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.

A továbbképzés teljesítésének feltételei az írásbeli és szóbeli vizsga eredményes teljesítése a vizsgabizottság előtt.

A tervezett képzési idő:

A teljes képzési idő: 8 óra

A képzés részletes szabályait a képzés szervező tanulmányi szabályzatban rögzíti

A képzési időket a szakmai követelmények és azok változásának figyelembevételével úgy határozzuk meg, hogy a szakmai ismereteket és a képzés időtartamát a képzés céljához igazodva, arányos megoszlásban foglalja magában.

Villámvédelmi felülvizsgáló továbbképzés esetén:

  1. 1 óra: a vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi jogszabályi követelmények szakterületet érintő változásai;

  2. 2 óra: a nem az MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított villámvédelemmel kapcsolatban (274V) a korábbi létesítésű villámvédelmi berendezésekre vonatkozó szabványok (MSZ 274), valamint az OTSZ villámvédelemre vonatkozó előírásai és ezek változásai, beleértve

ba) a meglévő dokumentációkat (tervrajzok, jegyzőkönyvek, besorolások) összegyűjtését, ellenőrzését és a tényleges állapottal összevetését,

bb) az épületek, építmények villámvédelmi csoportosításának és besorolásának ellenőrzését, különös tekintettel a változásokra,

bc) a villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret, kialakítás) és a szükséges fokozatának ellenőrzését és a tervezettel való összevetését,

bd) az egyéb műszaki követelmények teljesülésének ellenőrzését (belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, műszaki állapot),

be) villámimpulzus elleni védelem meglétét, valamint koordinációjának ellenőrzését, bf) földelési ellenállás mérését,

bg) a mérési eredmények összegyűjtését, dokumentálását és értékelését, valamint jegyzőkönyv és minősítő irat készítését;

Tervezett képzési idő: 1 nap

A képzés a jelentkezők számától függően indul.

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Jelentkezési lap a tanfolyamra

Töltse le!

  1. 2 óra: az MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított villámvédelemmel (NV) kapcsolatban a villámvédelmi berendezésekre vonatkozó szabványok (MSZ EN 62305 sorozat), valamint az OTSZ villámvédelemre vonatkozó előírásai és ezek változásai, beleértve

ca) új létesítésnél a villámvédelmi berendezés eltakarásra kerülő részeinek vizsgálatát és dokumentálását,

cb) a rendelkezésére bocsátott dokumentációk vizsgálatát és a felülvizsgálatban való felhasználását (villámsűrűség, kockázati osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, az építmény helyszínrajza a csatlakozó fémes hálózatokkal, villámvédelem kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja, villámvédelmi jegyzőkönyvek, árnyékolási mérési jegyzőkönyvek, villámvédelmi rendszer karbantartási napló),

cc) a meglévő dokumentációk összevetését a tényleges állapottal, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső-belső) változására,

cd) az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi fokozatának és a villámvédelmi szintjének (LPL, LPS) megállapítását,

ce) az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni védelem (SPM) fokozatának megállapítását,

cf) a kockázatkezelési számítás bemenő paramétereinek, az építmény változatlanságának és a számított kockázatoknak az ellenőrzését,

cg) az előbbiek alapján: a villámvédelmi rendszer (felfogó, levezető, földelő, méret, potenciálkiegyenlítés) szükséges osztályának, valamint a meglévő villámvédelmi rendszer (LPS) ellenőrzését,

ch) a meglévő villám elektromágneses impulzusa elleni védelem (SPM) ellenőrzését,

ci) a teljes villámvédelem (LPS és SPM) műszaki állapotának ellenőrzését (állékonyság, szilárdság, felületvédelem, összecsatolások, korróziós állapot, árnyékolások bekötése, árnyékoló héjak folytonossága, belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, védelmi készülékek üzemkészsége),

cj) méréses vizsgálatokat: földelésiellenállás-méréssel a földelések megfelelőségének ellenőrzését, szükség esetén a talaj fajlagos ellenállásának mérését,

ck) a mérési eredmények összegyűjtését, dokumentálását és értékelését, valamint jegyzőkönyv és minősítő irat készítését (a szükséges mellékletekkel);

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírása:

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

  • Írásbeli vizsgatevékenység: Az írásbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati problémával kapcsolatos ismeretek összefoglalása és értékelése. Az írásbeli feladatlap előzetesen nem ismertethető meg a résztvevőkkel.

  • Szóbeli vizsgatevékenység: Válaszadás a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésre.