Nyomástartóedény-gépész

Nyomástartóedény-gépész

jogszabály alapján szervezett hatósági képesítő képzés
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002159
Hatósági engedélyszám: BP/0102/1449-2/2021

A képesítő képzés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képesítő képzés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:
A nyomástartó edény gépész szakmai képesítésekkel rendelkezők feladata az NR. hatálya alá tartozó, III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül).
Elvégzi az NR. hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések, rendszerek, létesítmények folyamatos üzemeltetését, elvégzi a működtetéshez szükséges ellenőrzéseket, biztosítja a működés és az üzemi folyamatok feltételeit.

A szakmai képesítéssel rendelkező képes
a) előkészíteni a technológiai előírások szerinti gyártási munkafolyamatot,
b) beállítani, beállíttatni a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezelni a számítógépes programokat,
c) a technológiai előírás szerint a termelésben tevékenyen részt venni,
d) a technológiai előírások szerint szállítani és tárolni a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és késztermékeket,
e) vészhelyzetben intézkedni a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, és a szükséges intézkedések megtételéről,
f) dokumentálni és ellenőrizni a berendezések biztonságos működését.
g) helyesen értelmezni és alkalmazni a nyomástartó edények és rendszerek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat,
h) nyomástartóedény-rendszer kiviteli terv, műszaki leírás alapján történő létesítésében közreműködni,
i) nyomástartó berendezésen elvégezni a hegesztési és villamos szakismeret nélkül végezhető javításokat, cseréket.
A jogszabályok által előírt képzést elvégző szakember a már meglévő szakmai tapasztalatai és kompetenciái közé beilleszti a képzés során megszerzett ismereteket.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

A jelentkezők alsó korhatára: betöltött 18. életév.
Egészségügyi alkalmasság szükséges. Egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban a résztvevő vagy munkáltatója írásban nyilatkozik arról, hogy jogszabályban megfogalmazott, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges speciális alkalmassági igazolásokkal rendelkezik.
(a szükséges dokumentumot a letölthető nyomtatványok menüpontban találja)

A jelentkezők felvételi és a bizonyítvány kiadásának feltételei
Iskolai előképzettség: A tanfolyami felvétel feltételei legalább alapfokú iskolai végzettség, továbbá szakmai előképzettség: a letölthető dokumentumok között található listában felsorolt szakmai előképzettségek valamelyike
(a szükséges dokumentumot a letölthető nyomtatványok menüpontban találja)

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nyomástartó berendezés kezelője vagy nyomástartóedény gépész mellett megszerzett 3 hónapos szakmai tapasztalat. A szakmai gyakorlatról a munkáltató adhat igazolást. (a szükséges dokumentumot a letölthető nyomtatványok menüpontban találja)
A képesítő képzésen résztvevők szakképesítése meglétének az ellenőrzése és az előírt adatok hiánytalanságának ellenőrzése – a tanulmányi szabályzatában tovább részletezett módon – a képzés szervezőjének a feladata.
A tanórákon való részvétel kötelező, a teljes óraszám 20 %-ánál magasabb arányú hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.

Képzési program:

  (letölthető dokumentum)

Letölthető nyomtatványok:

szakmai előképzettség nyomástartóedény-gépész (letölthető dokumentum)

  Nyilatkozat egészségügyi alkalmasságról(letölthető dokumentum)

  (letölthető dokumentum)

Képzés óraszáma: 80 óra

Tananyagegység neve Óraszám

Képzés időpontja: Jelenleg nem indul.

Képzés helyszíne: Budapest

Képzés napjai: 

Képzés díja: 

Vizsga: A vizsga eredményes teljesítését követően a vizsga szervezője a Hatóság által jóváhagyott minta alapján készíti elő a képzési bizonyítványt.
A vizsgaszervezőnek az eredményesen vizsgázók számára a vizsga napját követő 15 (tizenöt) napon belül a vizsgázó rendelkezésére kell bocsátania az elkészített képzési bizonyítványt.

JELENTKEZÉSI LAP

Nyomástartóedény-gépész
jogszabály alapján szervezett hatósági képesítő képzés
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002159
Hatósági engedélyszám: BP/0102/1449-2/2021.

(Az alábbi adatokat kérjük a személyi igazolvánnyal megegyező módon szíveskedjen kitölteni!)

Családi és utóneve:
Születési családi és utóneve:
Születési ország:
Születési helye:
Születési ideje: (év, hó, nap)
Anyja születési családi és utóneve:
Lakcíme:
Telefonszáma:
Elektronikus levelezési címe:
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező nem magyar állampolgár:
Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége:
Költségviselő:
Ha Te fizeted a tanfolyamot akkor töltsd ki a lenti mezőket:Neved
Címed:
Ha Cég ahol dolgozol akkor töltsd ki a lenti mezőket:Munkáltató (vállalkozás) (Cégnév):
Adószám:
Székhely: