Nyomástartó berendezés kezelője

Nyomástartó berendezés kezelője

jogszabály alapján szervezett hatósági képesítő képzés
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002159
Hatósági engedélyszám: BP/0102/1449-1/2021.

A képesítő képzés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képesítő képzés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:
A nyomástartó berendezés kezelője szakmai képesítésekkel rendelkezők feladata az NR. hatálya alá tartozó, legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül).

A szakmai képesítéssel rendelkező képes
a) előkészíteni a technológiai előírások szerinti gyártási munkafolyamatot,
b) beállítani, beállíttatni a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezelni a számítógépes programokat,
c) a technológiai előírás szerint a termelésben tevékenyen részt venni,
d) a technológiai előírások szerint szállítani és tárolni a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és késztermékeket,
e) vészhelyzetben intézkedni a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, és a szükséges intézkedések megtételéről,
dokumentálni és ellenőrizni a berendezések biztonságos működését.
A jogszabályok által előírt képzést elvégző szakember a már meglévő szakmai tapasztalatai és kompetenciái közé beilleszti a képzés során megszerzett ismereteket.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

A jelentkezők alsó korhatára: betöltött 18. életév.
Egészségügyi alkalmasság szükséges. Egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban a résztvevő vagy munkáltatója írásban nyilatkozik arról, hogy jogszabályban megfogalmazott, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges speciális alkalmassági igazolásokkal rendelkezik.
(a szükséges dokumentumot a letölthető nyomtatványok menüpontban találja)

A jelentkezők felvételi és a bizonyítvány kiadásának feltételei
Iskolai előképzettség: A tanfolyami felvétel feltételei legalább alapfokú iskolai végzettség; ezen felül szakirányú szakmai képzettség; legalább 3 hónapos igazolt szakmai tapasztalat nyomástartó berendezést kezelő szakember mellett. (Példák szakirányú szakmai képzettségre: hegesztő, lakatos, forgácsoló, műszerész, villanyszerelő; speciális képzettségek, pl. tűzoltó).
(a szükséges dokumentumot a letölthető nyomtatványok menüpontban találja)

A képesítő képzésen résztvevők szakképesítése meglétének az ellenőrzése és az előírt adatok hiánytalanságának ellenőrzése – a tanulmányi szabályzatában tovább részletezett módon – a képzés szervezőjének a feladata.
A tanórákon való részvétel kötelező, a teljes óraszám 20 %-ánál magasabb arányú hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.

Képzési program:

  (letölthető dokumentum)

Letölthető nyomtatványok:

Nyilatkozat egészségügyi alkalmasságról (letölthető dokumentum)

  (letölthető dokumentum)

  (letölthető dokumentum)

Képzés óraszáma: 80 óra

 

Tananyagegység neve Óraszám

Képzés időpontja: Jelenleg nem indul.

Képzés helyszíne: Budapest

Képzés napjai: 

Képzés díja: 

Vizsga: A vizsga eredményes teljesítését követően a vizsga szervezője a Hatóság által jóváhagyott minta alapján készíti elő a képzési bizonyítványt.
A vizsgaszervezőnek az eredményesen vizsgázók számára a vizsga napját követő 15 (tizenöt) napon belül a vizsgázó rendelkezésére kell bocsátania az elkészített képzési bizonyítványt.

JELENTKEZÉSI LAP

Nyomástartó berendezés kezelője
jogszabály alapján szervezett hatósági képesítő képzés
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002159
Hatósági engedélyszám: BP/0102/1449-1/2021.

(Az alábbi adatokat kérjük a személyi igazolvánnyal megegyező módon szíveskedjen kitölteni!)

Családi és utóneve:
Születési családi és utóneve:
Születési ország:
Születési helye:
Születési ideje: (év, hó, nap)
Anyja születési családi és utóneve:
Lakcíme:
Telefonszáma:
Elektronikus levelezési címe:
Magyarországi lakcímmel NEM rendelkező NEM magyar állampolgár:
Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége:
Költségviselő:
Ha Te fizeted a tanfolyamot akkor töltsd ki a lenti mezőket:Neved
Címed:
Ha Cég ahol dolgozol akkor töltsd ki a lenti mezőket:Munkáltató (vállalkozás) (Cégnév):
Adószám:
Székhely:
Elektronikus számla megküldéséhez tartozó email cím:Szeretnék értesítéseket kapni a jövőben a különböző képzések indításáról