Nyomástartó berendezés kezelője és Nyomástartóedény-gépész

Nyomástartó berendezés kezelője és Nyomástartóedény-gépész

jogszabály alapján szervezett hatósági továbbképzés
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002159
Hatósági engedélyszám: BP/0102/1449-4/2021.

A képesítő képzés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítésekkel rendelkezők feladata az NR. hatálya alá tartozó, a szakképesítésének megfelelő veszélyességi kategóriába tartozó gázt, illetve folyadékot használó technológia kezelése, melyek túlnyomása a 0,5 bárt meghaladja, mint pl. az olajipari-, vegyipari-, gyógyszeripari gépek, berendezések, sűrített levegőt használó technológia, levegőbontó és gázokat cseppfolyósító berendezések. Feladata továbbá az ezen berendezésekhez kapcsolódó csőhálózatok szerelése, karbantartási feladatok, nyomáspróbák, szerelési műveletek elvégzése és dokumentálása számítógéppel. Az NR. hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések, rendszerek, létesítmények folyamatos üzemeltetését, működtetéshez szükséges ellenőrzéseket, karbantartásokat végzi. Elvégzi az NR. hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések folyamatos üzemeltetését, biztosítja a működés és az üzemi folyamatok feltételeit.

A nyomástartó berendezés kezelője szakmai képesítésekkel rendelkezők feladata az NR. hatálya alá tartozó, legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül).

A nyomástartóedény gépész szakmai képesítésekkel rendelkezők feladata az NR. hatálya alá tartozó, III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül).

A szakképesítéssel rendelkező képes:
a. előkészíteni a technológiai előírások szerinti gyártási munkafolyamatot,
b. beállítani, beállíttatni a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezelni a számítógépes programokat,
c. a technológiai előírás szerint a termelésben tevékenyen részt venni,
d. a technológiai előírások szerint szállítani és tárolni a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és késztermékeket,
e. vészhelyzetben intézkedni a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, és a szükséges intézkedések megtételéről,
f. dokumentálni és ellenőrizni a berendezések biztonságos működését.
g. helyesen értelmezni és alkalmazni a nyomástartó edények és rendszerek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat,
h. nyomástartóedény-rendszer kiviteli terv, műszaki leírás alapján történő létesítésében közreműködni,
i. nyomástartó berendezésen elvégezni a hegesztési és villamos szakismeret nélkül végezhető javításokat, cseréket.

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák: a szakterületnek megfelelő képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése érdekében.

A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelménye: a továbbképzés szakterülete szerinti szakképesítés megléte.

A továbbképzési igazolás a szakterület szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együttesen jogosít a továbbképzések szakterülete szerinti műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök betöltésére.

A továbbképzésen résztvevők szakképesítése meglétének az ellenőrzése és az előírt adatok hiánytalanságának ellenőrzése – a tanulmányi szabályzatában tovább részletezett módon – a továbbképzés szervezőjének a feladata. A vizsgaszervező a vizsgán nem vizsgálja a vizsgára bejelentett vizsgázó személy szakképesítést igazoló bizonyítványának a meglétét, és nem vizsgálja a bizonyítvány megfelelőségét.

A továbbképzés tanóráin kötelező a személyes részvétel. Hiányzás esetén a felvett jelentkező nem bocsátható vizsgára, a továbbképzést meg kell ismételnie.

Képzési program:

  (letölthető dokumentum)

Letölthető nyomtatványok:

  (letölthető dokumentum)

  (letölthető dokumentum)

  (letölthető dokumentum)

Képzés óraszáma: 8 óra

Képzés időpontja: Jelenleg nem indul.

Képzés helyszíne: Budapest

Képzés napjai: 

Képzés díja: 

Vizsga: A vizsga eredményes teljesítését követően a vizsga szervezője készíti elő a továbbképzési igazolást, amelyet 15 napon belül a vizsgázók rendelkezésére bocsájt.

Tananyagegység neve Óraszám

JELENTKEZÉSI LAP

Nyomástartó berendezés kezelője és Nyomástartóedény-gépész
jogszabály alapján szervezett hatósági továbbképzés
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002159
Hatósági engedélyszám: BP/0102/1449-4/2021.
(Az alábbi adatokat kérjük a személyi igazolvánnyal megegyező módon szíveskedjen kitölteni!)

Családi és utóneve:
Születési családi és utóneve:
Születési ország:
Születési helye:
Születési ideje: (év, hó, nap)
Anyja születési családi és utóneve:
Lakcíme:
Telefonszáma:
Elektronikus levelezési címe:
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező nem magyar állampolgár:
Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége:
Költségviselő:
Ha Te fizeted a tanfolyamot akkor töltsd ki a lenti mezőket:Neved
Címed:
Ha Cég ahol dolgozol akkor töltsd ki a lenti mezőket:Munkáltató (vállalkozás) (Cégnév):
Adószám:
Székhely: