Nyomástartó berendezés kezelője és Nyomástartó edénygépész

jogszabály alapján szervezett hatósági továbbképzés
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002159
Hatósági engedélyszám: BP/0102/1449-4/2021.

Képzés kezdésének részletei:

Képzés kezdésének időpontja: a képzés szervezés alatt

Jelentkezési határidő: –

Beiratkozás napja: –

Képzés helyszíne: –

Képzés napja: –

Képzés óraszáma: –

Képzés díja: –

Bővebb információk

A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelménye:

A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelménye: a továbbképzés szakterülete szerinti szakképesítés megléte.

A továbbképzési igazolás a szakterület szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együttesen jogosít a továbbképzések szakterülete szerinti műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök betöltésére.

A továbbképzésen résztvevők szakképesítése meglétének az ellenőrzése és az előírt adatok hiánytalanságának ellenőrzése – a tanulmányi szabályzatában tovább részletezett módon – a továbbképzés szervezőjének a feladata. A vizsgaszervező a vizsgán nem vizsgálja a vizsgára bejelentett vizsgázó személy szakképesítést igazoló bizonyítványának a meglétét, és nem vizsgálja a bizonyítvány megfelelőségét.

A továbbképzés tanóráin kötelező a személyes részvétel. Hiányzás esetén a felvett jelentkező nem bocsátható vizsgára, a továbbképzést meg kell ismételnie.

A képzés tananyagegységei
Tananyagegység neveÓraszám
  
  
  

A képesítő képzés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítésekkel rendelkezők feladata az NR. hatálya alá tartozó, a szakképesítésének megfelelő veszélyességi kategóriába tartozó gázt, illetve folyadékot használó technológia kezelése, melyek túlnyomása a 0,5 bárt meghaladja, mint pl. az olajipari-, vegyipari-, gyógyszeripari gépek, berendezések, sűrített levegőt használó technológia, levegőbontó és gázokat cseppfolyósító berendezések. Feladata továbbá az ezen berendezésekhez kapcsolódó csőhálózatok szerelése, karbantartási feladatok, nyomáspróbák, szerelési műveletek elvégzése és dokumentálása számítógéppel. Az NR. hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések, rendszerek, létesítmények folyamatos üzemeltetését, működtetéshez szükséges ellenőrzéseket, karbantartásokat végzi. Elvégzi az NR. hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések folyamatos üzemeltetését, biztosítja a működés és az üzemi folyamatok feltételeit.

A nyomástartó berendezés kezelője szakmai képesítésekkel rendelkezők feladata az NR. hatálya alá tartozó, legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül).

A nyomástartóedény gépész szakmai képesítésekkel rendelkezők feladata az NR. hatálya alá tartozó, III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül).

A szakképesítéssel rendelkező képes:
a. előkészíteni a technológiai előírások szerinti gyártási munkafolyamatot,
b. beállítani, beállíttatni a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezelni a számítógépes programokat,
c. a technológiai előírás szerint a termelésben tevékenyen részt venni,
d. a technológiai előírások szerint szállítani és tárolni a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és késztermékeket,
e. vészhelyzetben intézkedni a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, és a szükséges intézkedések megtételéről,
f. dokumentálni és ellenőrizni a berendezések biztonságos működését.
g. helyesen értelmezni és alkalmazni a nyomástartó edények és rendszerek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat,
h. nyomástartóedény-rendszer kiviteli terv, műszaki leírás alapján történő létesítésében közreműködni,
i. nyomástartó berendezésen elvégezni a hegesztési és villamos szakismeret nélkül végezhető javításokat, cseréket.

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák: a szakterületnek megfelelő képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése érdekében.

MIÉRT MINKET VÁLASSZ?

Több mint 10 év tapasztalata felnőttképzésben

Oktatóink több évtizedes oktatási tapasztalattal rendelkeznek és a legjobb szakembere is saját területükön

Profi felkészítés mellett biztos lehetsz benne, hogy a képzéseink elvégzése után a vizsgád sikeres lesz. SIkerességi rátánk megközelíti a 100%-ot!

Saját fejlesztésű tananyagok mellett, a tankönyveket is mi biztosítjuk minden Résztvevőnek

Budapesten, frekventált területen, könnyen elérhető oktatási helyszínek

Egyes képzéseinket online is elvégezheted

Magánszemélyek részletfizetési lehetőség biztosított minden képzésünknél

JELENTKEZÉSI LAP

Képzés megnevezése: Nyomástartó berendezés kezelője és nyomástartó edénygépész

Az alábbi adatokat kérjük személyi igazolvánnyal megegyező módon szíveskedjen kitölteni!

Nyomástartó berendezés kezelője és Nyomástartóedény-gépész2