Ismeretmegújító képzés felülvizsgálók és robbanásbiztos berendezések kezelők részére

Ismeretmegújító szakmai képzés

Felülvizsgálók és robbanásbiztos berendezések kezelők részére

A Tanfolyam indul

Bővebb információért kérjük, hívjon telefonon!

Helyszín

Elméleti oktatás: Budapest XI. kerület Mérnök utca 39.
Gyakorlati oktatás: Budapest XI. kerület Kardhegy utca 27.

Időtartam

1 nap

Fizetési módok

 1. Egy összegben
Miért minket válassz?
Megfizethető | piacképes | szaktudás
100%-os sikerarány a vizsgákon
4,5 feletti átlag eredmények a tanulóinknál
Azonnali munkalehetőséget tudunk biztosítani belföldön és külföldön.
Gyakorlatorientált képzés, magas gyakorlati óraszámban
Info vonal: +36 70 410 9085

A TANFOLYAM DÍJA

Egy fő jelentkezés esetén: 

50.000 Ft + ÁFA

2, vagy több fő esetén: 

5% kedvezmény

A képzés rövid leírása

A képzés célja: Az OKJ 1993-as hatályba lépése óta eltelt 20 évben  a felülvizsgálatokra vonatkozó jogszabályok terén jelentős változások mentek végbe, így a különböző években végzett felülvizsgálók ismeretanyaga eltérhet egymástól. Az érintésvédelem területén különösen igaz ez, mivel ez esetben az OKJ bevezetése előtt kiadott bizonyítványok is érvényesek a mai napig.

Az OKTATOZONE olyan ismeretfelújító képzési tematikát állított össze, mely a jelenleg hatályban lévő jogszabályok, szabványok előírásaira fókuszál, elméleti és gyakorlati útmutatót adva a szakemberek részére ezek, valamint a korszerű mérőműszerek használatához.

A képzés tematikája: 

KÉPZÉSI PROGRAM
ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉS KEZELŐ ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS

Felnőtt képzési törvény alá nem tartozó képzés
Budapest
2018

 1. A program megnevezése: ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉS KEZELŐ ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS
 2. A program besorolása: szakmai képzés
 3. A program célja: A robbanásvédelemben bekövetkezett alapvető változások megismertetése a területet érintő jogszabályok, előírások és tapasztalatok alapján.
 4. Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
 5. A program során megszerezhető kompetenciák: A modul tartalmában felsorolva.
 6. A programba való bekapcsolódás feltételei [végzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság, előzetesen elvárt ismeret(ek), egyéb feltételek]:
  • villamos szakképzettség, gépész szakképzettség, vegyész szakképzettség
  • robbanásbiztos berendezés kezelői szakképesítés
 7. A programban való részvétel feltételei (részvétel követésének módja, megengedett hiányzás, egyéb feltételek):
  • jelenléti ív aláírása,
  • megengedett hiányzás mértéke: 0 óra
   • ebből: – elmélet: 0 óra,
 8. A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembevételének módja: –
 9. Tervezett képzési idő (szakmai képzés esetén elmélet és gyakorlat óraszáma):
  • Elmélet arány: 87,5%
  • Gyakorlat aránya: 12,5%
  • Képzés összes óraszáma: 16 óra,
 10. elmélet: 14 óra
 11. gyakorlat: 2 óra
 12. A képzés módszerei: – csoportos oktatás.
 13. Csoportlétszám (minimum és maximum): 5-25 fő
 14. A program során alkalmazott értékelési rendszer: –
 15. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja:
  A képzésben olyan szakemberek vehetnek részt, akiknek a robbanásvédelemhez kapcsolódó OKJ szakképesítéssel vagy tanfolyami végzettséggel rendelkeznek.
  A robbanásvédelemben foglakoztatott szakembereknek legalább öt évenként igazolt továbbképzésen kell részt venniük. A tudásszint mérése szóban történik. A gyakorlati oktatáson való részvétel alól nem mentesíthető a képzésben részt vevő.
 16. A program zárása (a program zárásának feltételei és módja):
  sikeres szóbeli beszámoltatás után Tanúsítvány kiadása.
 17. A program elvégzését igazoló okirat (bizonyítvány, tanúsítvány, látogatási igazolás, egyéb): Tanúsítvány.
 18. A program elvégzését igazoló okirat kiadásának feltételei:
  sikeres szóbeli vizsga a képzésen a részvétel kötelező, hiányzás nem megengedett. A képzés díja befizetésre került a képzési szerződésnek megfelelő összegben és időpontban
 19. A résztvevők elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárása, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja:
  a képzés végén a hallgatók elégedettségvizsgálati kérdőívet töltenek ki, kérdőívek feldolgozása, az információk hasznosítása a minőségirányítási rendszerben előírtak szerint történik.
 20. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja:
  Munkavédelmi törvény és végrehajtási rendeletei,
  Tűzvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei,
  MSZ EN 60079-0:2013 Robbanóképes közegek, Gyártmányok. Általános követelmények.
  MSZ EN 60079-14:2014 Robbanóképes közegek, Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése Védelmi módok, Gáz,Gőz, Köd és Porok Zónái és az ott alkalmazható védelmi módok, valamint az első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat.
  MSZ EN 60079-17:2014 Robbanóképes közegek, villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása
  MSZ EN 80079-36:2016 Robbanóképes közegek. 36. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Alapmódszer és követelmények
  MSZ EN 80079-37:2016 : Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Nem villamos szerkezetbiztonsági védelem „c”, védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével „b”, folyadék alatti védelem „k”.
  MSZ EN 60079-10-2:2015 Robbanóképes közegek. 10-2: rész: Térségek osztályozása. Robbanóképes poros közegek porok vizsgálati módszerei, zónák jelölései, poros térségekben alkalmazott védelmi módok.
  A robbanásvédelem személyi, tárgyi és dokumentációs feltételrendszere, különös tekintettel a Munkavédelmi és tűzvédelmi törvényre, a
  3/2003 FMM-ESZCSM rendeletre, a
  21/2010 NFGM rendelet
  35/2016 NGM rendelet
  5/2014 BM rendelet
 21. Személyi és tárgyi feltételek biztosításának módja:
  A DEKRA Akademie Kft. a vonatkozó jogszabályok és a minőségirányítási rendszerében meghatározott folyamat szerint biztosítja a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket.
  A képzés lebonyolításához szükséges eszköz- és felszerelési jegyzék:
  oktatástechnikai eszközök
  Szabványok, jogszabályok megléte
 22. A program egységei/moduljai:
  Robbanásbiztos berendezés kezelő ismeretfelújító tanfolyam
  azonosítója megnevezése
  1. modul Robbanásbiztos berendezés kezelő ismeretfelújító képzés

Helyszínek: Budapest, Százhalombatta, Miskolc, Szolnok,Győr

Tervezett képzési idő: 20 óra

A képzés a jelentkezők számától függően indul.

I. Robbanásbiztos berendezés kezelő ismeretfelújító tanfolyam

Programegység/modul részletes bemutatása

 1. Jogszabály ismertés, alapvető változások 1 óra
  1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről
  3/2003 (III.11.) FMM-ESZCSM rendelet
  1996 évi XXXI. törvény a munkavédelemről
  54/2014 (XII.05.) BM rendelet
  21/2010 NFGM rendelet
  35/2016 NGM rendelet
  Veszélyes munkavégzési engedély
 2. Személyi feltételek 2 óra
  Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
  Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
  Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
  Sztatikus feltöltődés szabványossági felülvizsgálat
  Kábelszigetelés szabványossági felülvizsgálat
  RLC szabványossági felülvizsgálat
  Első üzembe helyezés előtti rb-s felülvizsgálat
  Ismétlődő rb.-s felülvizsgálat
  Munkavédelmi üzembe helyezés
  Veszélyes gépek és technológiák felülvizsgálata
  Robbanásvédelmi dokumentáció és zónaszámítás készítése
 3. Gáz/Gőz/Köd robbanásveszélyes térfogatok minőségének meghatározása 1 óra
  Zónák minősége
  Zónák fő- és alcsoportjai
  Zónák hőmérsékleti csopotjai
  Porrobbanásveszélyes térségek hőmérsékleti osztályba sorolás módszerei
 4. Porrobbanásveszélyes térfogatok minőségének meghatározása 0,5 óra
  Zónák minősége
  Zónák fő- és alcsoportjai
  Porrobbanásveszélyes térségek hőmérsékleti osztályba sorolás módszerei
 5. Robbanásbiztos kivitelű villamos berendezések 1 óra
  Főcsoportok
  Készülékkategóriák
  Robbanásvédelmi módok
  ia, ma, sa, op is
  ib,mb, sb, op pr, px, py, d, e, o, q
  ic,mc, sc, op sh, pz, n
  iD, mD, pD, tD
 6. Robbanásbiztos kivitelű mechanikus berendezések 1 óra
  Főcsoportok
  Készülékkategóriák
  Robbanásvédelmi módok
  c, b, g, k
  d, p
  fr
 7. NPL jelölések 0,5 óra
  NPL jelölés védelmi módokra
  NPL jelölés gázra, gőzre, ködre vagy porra
 8. Robbanásbiztos ber endezések felülvizsgálatának típusai 1 óra
  Üzembe helyezés előtti
  Időszakos
 9. Első üzembe helyezés előtti robbanásbiztonság technikai felülvizsgálat 1 óra
  MSZ EN 60079-14:2014 tematika ismertetése
 10. Időszakos robbanásbiztonság technikai felülvizsgálat 1 óra
  MSZ EN 60079-17:2014 tematika ismertetése
 11. Robbanásvédelem dokumentációs feltételei 1 óra
  Atex bizonyítvány
  Gépkönyv
  Szabványosági felülvizsgálati jegyzőkönyv
  Munkavédelmi üzembe helyezési jegyzőkönyv
  Zónaszámítás
  Robbanásvédelmi dokumentáció
  Robbanásvédelmi szabványossági felülvizsgálat
  Papír alapú nyilvántartási rendszerek
  Digitális nyilvántartási rendszerek
 12. Robbanásvédelem tárgyi feltételei 2 óra
  Fejvédő sisak
  Szemvédelem
  Munkavédelmi alsó és felsőruházat
  Munkavédelmi bakancs
  Munkavédelmi kesztyű
  Hideg ellen védő ruházat
  Egy szikrát húzó szerszámok
  Több szikrát húzó szerszámok
  Nyomatékkulcsok
  Résmérők,
  Festékvastagság mérők
  Rb.-s villamos mérőműszerek
  Karóra
  Kommunikációs eszközök
  Savmentes zsír
  Műanyag kaparó
  Nagyító
 13. Kockázatértékelés 1 óra
  MSZ EN 1127-1:2012 szabvány ismertetése
 14. Gyakorlati bemutatók 2 óra
  Nyomásálló tokozás felülvizsgálatai
  Nyomásálló tokozatba kábel bekötése
  Nyomásálló tokozás karbantartása
  Relatív sűrűség fogalma, térfogatok és a terjedés modellezése
 15. A szakmai vizsga: 1 óra
  szóbeli
  Összesen: 16 óra
 16. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés:
  szóbeli: nincs felmentés

Budapest, 2018.április 17
Takács Zoltán
ügyvezető

null
 Ajánlja tanfolyamunkat ismerősének
és 5% kedvezménnyel jutalmazzuk!
null
Iratkozz fel hírlevelünkre,
hogy mindig frissen értesülj
aktuális képzéseinkről, híreinkről!
null
Egyösszegű befizetés esetén
5% kedvezmény!
Ez a képzés
szponzorálható!
 

Hogyan lehetek egy képzés szponzora? ⇒

A képző intézmény neve: Battawine Kft.

A jelentkezés feltételei: Robbanásbiztos berendezés kezelő OKJ