Erősáramú berendezések felülvizsgáló megújító képzés

Erősáramú berendezések felülvizsgáló megújító képzés

 

A Tanfolyam indul

Augusztus vége, szeptember eleje

– minimum 2 vizsgára jelentkezés esetén a díjból 5.000 Ft kedvezményt adunk!

Helyszín

Elméleti oktatás: Budapest XI. kerület Mérnök utca 39.
Gyakorlati oktatás: Budapest XI. kerület Kardhegy utca 27.

Időtartam

1 nap

Fizetési módok

  1. Egy összegben
Miért minket válassz?
Megfizethető | piacképes | szaktudás
100%-os sikerarány a vizsgákon
4,5 feletti átlag eredmények a tanulóinknál
Azonnali munkalehetőséget tudunk biztosítani belföldön és külföldön.
Gyakorlatorientált képzés, magas gyakorlati óraszámban
Info vonal: +36 70 410 9085

A TANFOLYAM DÍJA

Egy tanfolyam esetén: 

25.000 Ft 

2 vagy több tanfolyam esetén: 

20.000 Ft

 

Spóroljon 15.000 Ft-ot!

Jelentkezzen 3 tanfolyamra és mi összesen 15.000 Ft kedvezményt adunk a díjból!

A képzés rövid leírása

A képzés célja: A továbbképzés célja, hogy a hatósági jellegű képzést teljesítő személyek a felülvizsgálathoz szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el. Megismerjék a Rendelet

1. számú mellékletét képező Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott érintésvédelmi szabványossági munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, változásait és képessé váljanak a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.

A szakképesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek megfelelően

  1. az erősáramú berendezések felülvizsgálója munkaterületén elvégzi az erősáramú villamos berendezések szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását;

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák: a szakterületnek megfelelő OKJ képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelménye: a továbbképzés szakterülete szerint erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés.

A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.

A továbbképzés teljesítésének feltételei az írásbeli és szóbeli vizsga eredményes teljesítése a vizsgabizottság előtt.

A tervezett képzési idő:

A teljes képzési idő: 8 óra

A képzés részletes szabályait a képzés szervező tanulmányi szabályzatban rögzíti

A képzési időket a szakmai követelmények és azok változásának figyelembevételével úgy határozzuk meg, hogy a szakmai ismereteket és a képzés időtartamát a képzés céljához igazodva, arányos megoszlásban foglalja magában.

Tervezett képzési idő: 1 nap

A képzés a jelentkezők számától függően indul.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Jelentkezési lap a tanfolyamra

Töltse le!

Erősáramú berendezések felülvizsgálója továbbképzés esetén:

a.) 1 óra: a vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi jogszabályi követelmények szakterületet érintő változásai;
b.) 3 óra: az erősáramú villamos berendezésekkel kapcsolatos műszaki szabványok követelményeinek változásai, beleértve

ba) az energiaellátó berendezések és az elosztóhálózat ellenőrzését, bb) az épületek és helyiségek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát, bc) a túláramvédelem értékelését,

bd) a teljesítménymérést és a vezetékhálózatok szigetelési ellenállásának mérését, be) a mérési eredmények dokumentálását és értékelését,

bf) a minősítő irat készítését;

c.) 1 óra: a feszültség alatti és feszültségközeli munkavégzés előírásainak változásai;
d.) 1 óra: új villamos anyagok, szerelvények, berendezések, célműszerek típusai és azok használata;
e.) 1 óra: új villamos mérési módszerek;
f.) 1 óra: tapasztalatcsere, fórum a résztvevőkkel.

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírása:

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

  • Írásbeli vizsgatevékenység: Az írásbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati problémával kapcsolatos ismeretek összefoglalása és értékelése. Az írásbeli feladatlap előzetesen nem ismertethető meg a résztvevőkkel.
  • Szóbeli vizsgatevékenység: Válaszadás a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésre.
null
 Ajánlja tanfolyamunkat ismerősének
és 5% kedvezménnyel jutalmazzuk!
null
Iratkozz fel hírlevelünkre,
hogy mindig frissen értesülj
aktuális képzéseinkről, híreinkről!

A képző intézmény neve: Battawine Kft.
A képző intézmény felnőttképzési nyilvántartási száma: E-001628/2017/007

A jelentkezés feltételei: Erősáramú berendezések felülvizsgálói képesítés (OKJ szám: 35 522 02)