Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megújító képzés

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megújító képzés

A Tanfolyam indul

Augusztus vége, szeptember eleje

– minimum 2 vizsgára jelentkezés esetén a díjból 5.000 Ft kedvezményt adunk!

Helyszín

Elméleti oktatás: Budapest XI. kerület Mérnök utca 39.
Gyakorlati oktatás: Budapest XI. kerület Kardhegy utca 27.

Időtartam

1 nap

Fizetési módok

  1. Egy összegben
Miért minket válassz?
Megfizethető | piacképes | szaktudás
100%-os sikerarány a vizsgákon
4,5 feletti átlag eredmények a tanulóinknál
Azonnali munkalehetőséget tudunk biztosítani belföldön és külföldön.
Gyakorlatorientált képzés, magas gyakorlati óraszámban
Info vonal: +36 70 410 9085

A TANFOLYAM DÍJA

Egy tanfolyam esetén: 

25.000 Ft 

2 vagy több tanfolyam esetén: 

20.000 Ft

 

Spóroljon 15.000 Ft-ot!

Jelentkezzen 3 tanfolyamra és mi összesen 15.000 Ft kedvezményt adunk a díjból!

A képzés rövid leírása

A képzés megnevezése és célja: A továbbképzés célja, hogy a hatósági jellegű képzést teljesítő személyek a felülvizsgálathoz szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el. Megismerjék a Rendelet

1. számú mellékletét képező Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott érintésvédelmi szabványossági munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, változásait és képessé váljanak a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.

A szakképesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek megfelelően

a)     az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló munkaterületén elvégzi az erősáramú villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását;

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák: a szakterületnek megfelelő OKJ képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelménye: a továbbképzés szakterülete szerint érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés.

A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.

A továbbképzés teljesítésének feltételei az írásbeli és szóbeli vizsga eredményes teljesítése a vizsgabizottság előtt.

A tervezett képzési idő

A teljes képzési idő: 8 óra

A képzés részletes szabályait a képzés szervező tanulmányi szabályzatban rögzíti

A képzési időket a szakmai követelmények és azok változásának figyelembevételével úgy határozzuk meg, hogy a szakmai ismereteket és a képzés időtartamát a képzés céljához igazodva, arányos megoszlásban foglalja magában.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló továbbképzés esetén

a)    1 óra: a vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi jogszabályi követelmények szakterületet érintő változásai;

b)       3 óra: az erősáramú villamos berendezésekkel kapcsolatos műszaki szabványok követelményeinek változásai, beleértve

ba) a hibavédelmi (érintésvédelmi) mód megállapítását és ellenőrzését, bb) a védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztásának vizsgálatát,

bc) az EPH, védő összekötő vezető, a TN rendszer (nullázás), az IT rendszer (földfüggetlen) és a TT rendszer (védőföldelés) kialakításának ellenőrzését,

Tervezett képzési idő: nap

A képzés a jelentkezők számától függően indul.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Jelentkezési lap a tanfolyamra

Töltse le!

bd) a hurokimpedancia, a földelési és földelésihurok-ellenállás, a földelési ellenállás, a zárlati áram, a szigetelési ellenállás mérését,

be) a kioldószerv ellenőrzését és értékelését,

bf) az IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmének ellenőrzését, bg) a mérési eredmények dokumentálását és értékelését,

bh) a minősítő irat készítését;

c)   1 óra: a feszültség alatti és feszültségközeli munkavégzés előírásainak változásai;

d)    1 óra: új villamos anyagok, szerelvények, berendezések, célműszerek típusai és azok használata;

e)   1 óra: új villamos mérési módszerek;

f)   1 óra: tapasztalatcsere, fórum a résztvevőkkel.

 A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírása

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

          Írásbeli vizsgatevékenység: Az írásbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati problémával kapcsolatos ismeretek összefoglalása és értékelése. Az írásbeli feladatlap előzetesen nem ismertethető meg a résztvevőkkel.

          Szóbeli vizsgatevékenység: Válaszadás a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésre.

null
 Ajánlja tanfolyamunkat ismerősének
és 5% kedvezménnyel jutalmazzuk!
null
Iratkozz fel hírlevelünkre,
hogy mindig frissen értesülj
aktuális képzéseinkről, híreinkről!

A képző intézmény neve: Battawine Kft.
A képző intézmény felnőttképzési nyilvántartási száma: E-001628/2017/A004

A jelentkezés feltételei: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálói okj-s elő végzettség (OKJ szám: 35 522 03)