Aranykalászos gazda részszakma

  Aranykalászos gazda részszakma
(4 0811 17 04 Gazda szakma)

Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet
Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000154

A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Képes a talaj-előkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani, állatjólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, állatot szaporítani, takarmányozni, zöldségtermesztési, gyümölcs- és szőlőtermesztési feladatokat ellátni, mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.
Az aranykalászos gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély, amelynek megszerzésére – külön hatósági vizsga keretében – a képzés alatt lehetőség van.

A szakmai oktatás megkezdéséhez szükséges feltételek:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése

Szakmai előképzettség: –

Egészségügyi alkalmassági követelmény: Szükséges (a szükséges dokumentumot és a foglalkozás-egészségügyi szakellátók listáját a letölthető nyomtatványok menüpontban találja)

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

Képzési program:

A képzési program eredeti példánya ügyfélszolgálatunkon megtekinthető.

Letölthető nyomtatványok:

Foglalkozáseü_-Szakellátóhelyek-listája_2020-02-18 (letölthető dokumentum)

Szakmai-orvosi-alkalmassági-vélemény_nyomtatvány (letölthető dokumentum)

http://mediswiss.hu/ (Foglalkozáseü.- szakellátóhely elérhetősége)

Képzés óraszáma:

Tananyagegység neve Óraszám

Újra nyílik a FIATAL GAZDA PÁLYÁZAT 2023!
A pályázat egyik fő feltétele az agrár végzettség így az ARANYKALÁSZOS GAZDA KÉPESÍTÉSSEL JOGOSULT LESZ PÁLYÁZNI.
Bővebb információk:

  • https://kormany.hu/hirek/fiatal-gazdak-teruletalapu-tobblettamogatasa-az-uj-kozos-agrarpolitikaban
  • https://www.nak.hu/kap-2023-2027/fiatal-gazda

Képzés kezdésének időpontja: 2023. június 09.

Jelentkezési határidő: 2023. május 25.

Képzés helyszíne:
– elmélet: online
– gyakorlat: Álomvölgy Tanya, Rád:  2023. 06.24.-06.25. vagy 2023.07.01.-07.02.

Képzés díja: AKCIÓ! Jelentkezz képzésünkre május 20-ig és 15.000 Ft kedvezményt adunk!
110.000 Ft, helyett MOST 95.000 Ft mely tartalmazza a tananyag árát.

Képesítő vizsga díja: 38 500 Ft

Képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória), amit a gyakorlat megkezdése előtt be kell mutatni a vizsgabizottságnak. Érvényes vezetői engedély hiányában a munka balesetveszélyes jellegére tekintettel, a vizsga nem kezdhető meg.

Képesítő vizsga:

Szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő bizonyítvány államilag elismert szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgáról bővebben

JELENTKEZÉSI LAP

Képzés megnevezése: Aranykalászos gazda részszakma
(Az alábbi adatokat kérjük a személyi igazolvánnyal megegyező módon szíveskedjen kitölteni!)

Családi és utóneve:
Születési családi és utóneve:
Születési ország:
Születési helye:
Születési ideje: (év, hó, nap)
Anyja születési családi és utóneve:
Lakcíme:
Telefonszáma:
Elektronikus levelezési címe:
Magyarországi lakcímmel NEM rendelkező NEM magyar állampolgár:
Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége:
Költségviselő:
Ha Te fizeted a tanfolyamot akkor töltsd ki a lenti mezőket:Neved
Címed:
Ha Cég ahol dolgozol akkor töltsd ki a lenti mezőket:Munkáltató (vállalkozás) (Cégnév):
Adószám:
Székhely:
Elektronikus számla megküldéséhez tartozó email cím:Szeretnék értesítéseket kapni a jövőben a különböző képzések indításáról