07993004 számú Nyomástartóedény-gépész szakmai képzés

07993004 számú Nyomástartóedény-gépész szakmai képzés

Ágazat: Gépészet
Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000154

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

A nyomástartóedény-gépész feladata minden olyan gázt, és folyadékot használó technológia kezelése, aminek a túlnyomása a 0,5 bárt meghaladja, mint pl. az olajipari-, vegyipari-, gyógyszeripari gépek, berendezések, sűrített levegőt használó technológia, levegőbontó és gázokat cseppfolyósító berendezések. Feladata továbbá az ezekhez kapcsolódó csőhálózatok szerelése, karbantartási feladatok, nyomáspróbák, szerelési műveletek elvégzése és dokumentálása számítógéppel.

A szakmai képzés megkezdéséhez szükséges feltételek:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,

Szakmai előképzettség:
A következő szakirányú szakmai képzettség, illetve szakképesítés egyikével, vagy az ezzel egyenértékű jogelőd szakképesítéssel kezdhető meg a képzés:
– Élelmiszeripari gépkezelő
– Villanyszerelő
– Elektronikai műszerész
– Szerkezetépítő és – szerelő
– Hűtő- és szellőzésrendszer- szerelő
– Központifűtés- és gázhálózat-rendszer-szerelő
– Víz- és csatornarendszer-szerelő
– Épület- és szerkezetlakatos
– Finommechanikai műszerész
– Gépi és CNC forgácsoló
– Ipari gépész
– Szerszám- és készülékgyártó
– Mezőgazdasági gépész
– Mezőgazdasági gépésztechnikus
– Gyártósori gépbeállító
– Karosszéria-lakatos
– Abroncsgyártó
– Műanyag-feldolgozó
– Műanyag-feldolgozó technikus
– Papírgyártó és – feldolgozó
– Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer- gyártó
– Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer- gyártó technikus
– Vegyipari rendszerkezelő
– gépészet ágazathoz tartozó bármely szakképesítés
– elektronika és elektrotechnika ágazathoz tartozó bármely szakképesítés

Egészségügyi alkalmassági követelmény: Szükséges (a szükséges dokumentumot és a foglalkozás-egészségügyi szakellátók listáját a letölthető nyomtatványok menüpontban találja)

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:
A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet besorolása szerinti III.-IV. kategóriájú nyomástartó edény mellett eltöltött fél év (6 hónap), vagy I.-II kategóriájú 4/10 nyomástartó edény mellett eltöltött 1 év időtartamú gyakorlat. A szakmai gyakorlatról a munkáltató adhat igazolást. (a szükséges dokumentumot a letölthető nyomtatványok menüpontban találja)

Képzési program:

  (letölthető dokumentum)

Letölthető nyomtatványok:

  (letölthető dokumentum)

  (letölthető dokumentum)

  (letölthető dokumentum)

Képzés óraszáma: 160 óra

Képzés kezdésének időpontja: Jelenleg nem indul.

Képzés helyszíne: Budapest

Képzés napjai:

Képzés díja:

Képzési hitel igényelhető:

Képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga:

Szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő bizonyítvány államilag elismert szakképesítést tanúsít.

JELENTKEZÉSI LAP

Képzés megnevezése:07993004 számú Nyomástartóedény-gépész szakmai képzés
(Az alábbi adatokat kérjük a személyi igazolvánnyal megegyező módon szíveskedjen kitölteni!)

Családi és utóneve:
Születési családi és utóneve:
Születési ország:
Születési helye:
Születési ideje: (év, hó, nap)
Anyja születési családi és utóneve:
Lakcíme:
Telefonszáma:
Elektronikus levelezési címe:
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező nem magyar állampolgár:
Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége:
Költségviselő:
Ha Te fizeted a tanfolyamot akkor töltsd ki a lenti mezőket:Neved
Címed:
Ha Cég ahol dolgozol akkor töltsd ki a lenti mezőket:Munkáltató (vállalkozás) (Cégnév):
Adószám:
Székhely: