Erősáramú berendezések felülvizsgáló megújító képzés

Erősáramú berendezések felülvizsgáló megújító képzés

Az Oktatozone képzései között több hiányszakmát megtalálsz, amelyekkel belföldön és külföldön egyaránt versenyképesen tudsz elhelyezkedni.
MÁR CSAK 10 FŐ SZÁMÁRA VAN HELY!
Aki 2-vagy 3 vizsgára jelentkezik annak a tanfolyamok díja 25.000Ft vizsgánként.
1 napos képzés

A képző intézmény neve: Battawine Kft.
A képző intézmény felnőttképzési nyilvántartási száma: E-001628/2017/007

A jelentkezés feltételei: Erősáramú berendezések felülvizsgálói képesítés (OKJ szám: 35 522 02)

null
 Ajánlja tanfolyamunkat ismerősének
és 5% kedvezménnyel jutalmazzuk!
null
Iratkozz fel hírlevelünkre,
hogy mindig frissen értesülj
aktuális képzéseinkről, híreinkről!

A képzés rövid leírása

A képzés célja: A továbbképzés célja, hogy a hatósági jellegű képzést teljesítő személyek a felülvizsgálathoz szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el. Megismerjék a Rendelet

1. számú mellékletét képező Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott érintésvédelmi szabványossági munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, változásait és képessé váljanak a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.

A szakképesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek megfelelően

  1. az erősáramú berendezések felülvizsgálója munkaterületén elvégzi az erősáramú villamos berendezések szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását;

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák: a szakterületnek megfelelő OKJ képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelménye: a továbbképzés szakterülete szerint erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés.

A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.

A továbbképzés teljesítésének feltételei az írásbeli és szóbeli vizsga eredményes teljesítése a vizsgabizottság előtt.

A tervezett képzési idő:

A teljes képzési idő: 8 óra

A képzés részletes szabályait a képzés szervező tanulmányi szabályzatban rögzíti

A képzési időket a szakmai követelmények és azok változásának figyelembevételével úgy határozzuk meg, hogy a szakmai ismereteket és a képzés időtartamát a képzés céljához igazodva, arányos megoszlásban foglalja magában.

Tervezett képzési idő: 1 nap

A képzés a jelentkezők számától függően indul.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Jelentkezési lap a tanfolyamra

Töltse le!

Erősáramú berendezések felülvizsgálója továbbképzés esetén:

a.) 1 óra: a vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi jogszabályi követelmények szakterületet érintő változásai;
b.) 3 óra: az erősáramú villamos berendezésekkel kapcsolatos műszaki szabványok követelményeinek változásai, beleértve

ba) az energiaellátó berendezések és az elosztóhálózat ellenőrzését, bb) az épületek és helyiségek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát, bc) a túláramvédelem értékelését,

bd) a teljesítménymérést és a vezetékhálózatok szigetelési ellenállásának mérését, be) a mérési eredmények dokumentálását és értékelését,

bf) a minősítő irat készítését;

c.) 1 óra: a feszültség alatti és feszültségközeli munkavégzés előírásainak változásai;
d.) 1 óra: új villamos anyagok, szerelvények, berendezések, célműszerek típusai és azok használata;
e.) 1 óra: új villamos mérési módszerek;
f.) 1 óra: tapasztalatcsere, fórum a résztvevőkkel.

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírása:

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

  • Írásbeli vizsgatevékenység: Az írásbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati problémával kapcsolatos ismeretek összefoglalása és értékelése. Az írásbeli feladatlap előzetesen nem ismertethető meg a résztvevőkkel.
  • Szóbeli vizsgatevékenység: Válaszadás a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésre.